English translation of the Finnish after
*******************************
 Shawnee intiaani Tecumsahin viisautta

"Elä elämäsi siten, ettei kuolemanpelko asetu koskaan sydämeesi.

Anna toisten pitää uskontonsa, kunnioita heidän tapaansa elää
ja vaadi heitä kunnioittamaan omaasi.

Rakasta elämääsi, tee siitä täysi ja luo kauneutta ympärillesi.

Tavoittele pitkää elämää ja sen tarkoitusta palvellen kaikkia lähimmäisiä.
Valmista jalo matkalaulu päivää varten jolloin siirryt ylitse suuren vedenjakajan.
(Vedenjakajalla tarkoitetaan kehon toiminnan päättymistä.)

Syrjäisillä poluilla tervehdi aina vastaantulijaa ja huomaa hänet.
Osoita kunnioitusta kaikelle halveksimatta mitään.

Aamulla noustessasi kiitä ruoasta,
ilosta ja kaikesta mitä Äiti maa ja elämä meille antavat.
Jollet tunne mitään syytä kiitollisuuteen, katso itseäsi peilistä.
Kuuntele sydämesi ääntä, sillä se kertoo totuuden.
Valheellisuus tuhoaa viisauden ja tukahduttaa sydämesi äänen.

Kun tulee aikasi astua suurelle vedenjakajalle,
vältä olemasta kuin nuo joiden sydämet ovat täynnä pelkoa.

Ja kun heidän aikansa on tullut,
he rukoilevat hieman lisää aikaa elää kaiken uudestaan eri tavalla.

Kun aikasi koittaa laula laulusi ja lähde kuin uljas soturi matkalla kotiin."

*****************************

English translation

Wisdom of a Shawnee Indian Tecumsah

"Live your life so that fear of death never settles itself into your heart. Let others keep their religion, respect their way of living and demand them to respect yours.

Love your life, make it full and create beautiness around you. Reach for a long life and its meaning, serving everyone close to you. Prepare a noble travel song for the day when you will cross the Great Water Divider. (By Water Divider is meant the end of bodily functions).

When walking off the beaten tracks, always greet pass-byers and note them. Show respect to everything, never despising anything.

When waking up in the morning, thank for the food, joy and everything Mother Earth and life give us. If you find no reason to be grateful, look yourself up in the mirror. Listen to your heart, because it tells the truth. Falseness destroys wisdom and suppresses the sound of your heart.

When the time comes to step on the Great Water Divider, avoid being like those whose hearts are filled with fear. And when their time is come, they pray a little more time to live their lives all over again in a different way.

When your time is come, sing your song and leave like a courageous warrior on his way home."